รายชื่อผู้ใช้บริการ
บริษัท อี.แอนด์.เอฟ. (เอเชีย) จำกัด
นิคมฯ เจโม เขตประเวศ