รายชื่อผู้ใช้บริการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงเฮงการหล่อและกลึง
สาขา บางบ่อ สมุทรปราการ