รายชื่อผู้ใช้บริการ
บริษัท อิงนที จำกัด (คาราโอเกะ)
ถนนลาดพร้าว