กิจกรรมของบริษัท
งานเปิดป้ายบริษัทในเครือ

งานเปิดตัว บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด 29 มกราคม 2558

           สำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร 0-2136-4637-9 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่ไปกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าหลัก ๆ ของเราในอัตราพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจจะใช้บริการของเรา บริษัทฯ ยินดี และพร้อมให้บริการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้งานด้านบริการรักษาความปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะคัดสรรบุคลากรให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน ด้วยการบริการที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการดูแลรักษา การบริหารงาน และการให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

            Grand Opening, January 29, 2015. Head Office 98/24 Mind Hof, Romklao Road, Klongsam Pravet, Latkrabang, Bangkok, Thailand.  We provide both Security Guard Services and Security Equipment for especially our existing local clientels with very special prices.We welcome all those new interested clients who are looking for the right security guards for the right job with outstanding performance, consistent quality equipment, maintenance, professional managements and services.