กิจกรรมของบริษัท
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเปิดบริษัทใหม่

          ในนามของ บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดย นายนิพนธ์ อ่อนสี กรรมการผู้จัดการ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ กรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัท และห้างร้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อน ๆ และญาติมิตรทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดป้ายบริษัทใหม่ ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่าน มีสุขพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป