กิจกรรมของบริษัท
งานสัมมนา พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต

        การสัมมนา พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย มีท่าน ดร. วัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมฯ เป็นแม่งาน ท่าน ดร. ศุภณัฐ ดอนจันทร์ เป็นวิยากร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มากกว่า 500 คน นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาร่วมงาน ได้ตั้งประเด็นข้อซักถาม และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบกลับ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ และคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับด้งกล่าวอีกด้วย