กิจกรรมของบริษัท
งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

         กฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ได้ฤกษ์มงคลประกอบพิธีทอดผ้ากฐิน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเหล่าเดิ่น หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี ท่านพระครูบวรธรรมวัฒน์ (วินัย มหาปัญโญ) เจ้าอาวาส และ เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต 1 เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์  คุณแม่ดวงแดน อ่อนสี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด เป็นประธานอุปถัมภ์ พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ และญาติมิตร จำนวน 200 กว่าท่าน เข้าร่วมพิธีทอดผ้ากฐินในครั้งนี้ ด้วยมีจิตศรัทธาประสาทะ เพื่อน้อมนำจตุปัจจัยไปบริจาคสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ให้งดงามในเขตสังฆาวาส สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ในอารามสมความตั้งใจ  

           คณะเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมด้วยเดชแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ไปร่วมงานก็ดี และที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็ดี จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จ ๆ จงทุกประการ