กิจกรรมของบริษัท
อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

             เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญ นายแพทย์ พว. พนมกรณ์ แสงอรุณ  หรือที่รู้จักกันในนามทั่วไปว่า "ครูเสือ" มาเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อให้ความรู้ในด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID) ตามหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย" ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จำนวน 50 นาย ซึ่งถือเป็นรุ่นแรกของบริษัทฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมปฐมพยาบาลในครั้งนี้ นอกจากทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ยังได้รับวุฒิบัตร เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ภายใต้ข้อบังคับของ พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นเกียรติแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูลอีกด้วย