กิจกรรมของบริษัท
งานสัมมนา 5 สมาคม

           งานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งล่าสุด เรื่อง "สู่ทางล้ม ทางรอด ของผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย" ภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่สโมสรรถไฟ หัวลำโพง กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือจาก 5 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ภาคเหนือ และ สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ