กิจกรรมของบริษัท
งานทำบุญบริษัท

            งานทำบุญเลี้ยงพระเพล ของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ในการทำบุญประจำปีนี้ ทางบริษัทฯ โดย คุณนิพนธ์ อ่อนสี ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และสำหรับปีนี้ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหลายท่าน และญาติมิตร มาร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล และทำพิธีเจิม ป้ายต่าง ๆ โดยพระอาจารย์ชื่อดังในเขตลาดกระบัง ในครั้งนี้ด้วย เช่น ป้ายบริษัท ป้ายสมาชิกสมาคมตลอดชีพ และป้าย ศูนย์ฝึกอบรม "เอ็มจีจี" พร้อมประพรมน้ำพุทธมนต์ ถือเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว บริวาร และญาติมิตร ตลอดจนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานของบริษัทฯ สืบไป