กิจกรรมของบริษัท
การประชุมเพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม รปภ.

              การประชุมเพื่อการพัฒนาการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย (ภาคเอกชน) จัดโดย คณะกรรมการของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สโมรสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในงานนี้มีสมาชิกระดับผู้บริหาร กรรมการสมาคมมาร่วมงานมากกว่า 100 ท่าน มีการให้ความรู้ในเรื่องการจัดตั้งศูนยฝึกอบรมให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยทุกท่านต่างได้รับความรู้กันอย่างเต็มอิ่ม