กิจกรรมของบริษัท
งานเปิดป้ายสถานฝึกอบรมฯ เอ็มจีจี

            บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้ทำพิธีเปิดป้าย สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย "เอ็มจีจี" ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

          ในพิธีเปิดป้ายสถานฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านประธานที่ปรึกษา ท่าน พลโท ดร. ชำนาญ มาสำราญ  และท่าน ดร.วัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย พร้อมแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านมาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

            สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย "เอ็มจีจี" ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1 จำนวน 40 นาย จำนวน 40 ชั่วโมง รวม 4 วัน เสร็จเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2561 และปัจจุบัน ได้จัดอบรมต่อเนื่องเป็น รุ่นที่ 2 ซึ่งจะจบหลักสูตร 40 ชั่วโมง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นี้ ในการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 นั้น ทางสถานฝึกอบรมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ผ่านการรับรองจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรประจำ เพื่อถ่าย ทอดความรู้ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย รวม 9 วิชา อาทิ วิชาการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน วิชากฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การเขียนรายงาน หลักการใช้กำลัง การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น