การฝึกอบรม

การป้องกันตัว

 

          การป้องกันตัวในระบบการรักษาความปลอดภัย เป็นยุทธวิธีการต่อสู้ในเชิงป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉิน และในขณะที่ผู้ไม่หวังดี หรือผู้ร้ายเข้ามาประชิดตัว มากกว่าการปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในยามปกติ ซึ่งอาจเกิดการต่อสู้กัน อันจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ได้  

 


          บริษัทฯ เห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง จึงได้จัดคอร์สฝึกอบรมการป้องกันตัวให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย ให้มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ทันที บริษัทฯ จึงได้จัดคอร์สฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 3 คอร์สหลัก ดังนี้ 


การฝึกอบรมการป้องกันตัว โดยใช้มือเปล่า โดยฝึกให้รู้จักการใช้มือ แขน ขา และเท้าเพื่อป้องการจุดสำคัญของร่างกาย


การฝึกอบรมการป้องกันตัว โดยใช้อุปกรณ์เสริม เช่น กระบอง และกุญแจมือ  โดยฝึกให้รู้จักการใช้กระบองป้องกันตัวอย่างถูกต้องตามหลักสากล และการล็อคคู่ต่อสู้อย่างถูกวิธี


การฝึกอบรมการป้องกันตัว โดยใช้อาวุธ เช่นมีดพก และอุปกรณ์อื่นสนับสนุนการทำงาน ใช้สำหรับต่อสู้กับผู้ร้ายที่มีอาวุธพกพา