การฝึกอบรม

การตรวจค้น ณ จุดตรวจ


1. ให้เดินตรวจตราบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ และสอดส่องจุดอันตรายที่ล่อแหลมเป็นพิเศษ หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อความสูญหาย หรือเสียหาย


2. ให้ลงบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ และการปฏิบัติหน้าที่ในสมุดรายงานตามเวลา และตามความเป็นจริง โดยละเอียด ห้ามเขียนรายงานไว้ล่วงหน้า


3. หากพบเหตุการณ์ผิดปกติในกรณีเร่งด่วน ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชา และผู้ควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็วที่สุด และให้ลงบันทึกรายงานเหตุการณ์ในสมุดรายงานโดยละเอียด และแจ้งต่อคู่ผลัด หรือผู้รับเวรต่อให้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว          

                                                         
4. ให้เซ็นชื่อทุกครั้งที่ส่งมอบหน้าที่ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ในหน่วยงาน และคำสั่งระหว่างผลัดในสมุดรายงาน


ห้ามฉีกกระดาษ หรือเขียนข้อความใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ลงในสมุดรายงาน

 

ต้องตรวจบัตรผ่านบุคคลและยานพาหนะ รวมทั้งจะต้องตรวจเช็คกระเป๋าถือ หรือสัมภาระ และยานพาหนะต่าง ๆ ก่อนที่จะอนุญาตให้นำออกนอกบริเวณ 

 

ให้สังเกตแผงไฟฟ้า ว่ามีควัน หรือประกายไฟหรือไม่ ถ้ามีให้สับสวิตซ์ไฟใหญ่ลง และพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรู้หน้าที่เป็นอย่างดีว่า เครื่องดับเพลิงอยู่ที่ไหน สวิตซ์ไฟอยู่ที่ใดบ้าง ทางเข้า – ออก อยู่อย่างไร และตรวจดูมิเตอร์น้ำ – ไฟ  แต่ละช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ

 

สังเกตประตู หน้าต่าง หลังจากโรงงานเลิก หรือหยุด ให้ดูว่าประตูปิดลงกลอน หรือไม่ ถ้าไม่ปิดให้ลงบันทึกไว้ในสมุดรายงาน และแจ้งผู้ควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างทราบทันที

 

สังเกตคอมเพรซซอร์ของเครื่องปรับอากาศตอนโรงงานเลิกหรือหยุด ว่ายังทำงานหรือไม่ ถ้ายังทำงานอยู่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบให้มาทำการปิดเครื่อง และลงบันทึกไว้ในสมุดรายงาน สังเกตกองขยะว่ามีอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่น่าสงสัยไปวางทิ้งหรือไม่ ถ้ามีให้ลงบันทึกไว้ในสมุดรายงานแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

 

สังเกตแนวรั้ว กำแพง ว่ามีวัสดุสิ่งใดมาพาดพิง ไว้ปีนเข้า – ออก หรือไม่ ตรวจดูบริเวณรอบพื้นที่ว่ามีสภาพปกติหรือไม่ เช่น กำแพงโดนรถชนหรือไม่ หรือความผิดปกติของสภาพรถ หากตรวจพบให้ลงบันทึกไว้ในสมุดรายงานและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

 

ตรวจยานพาหนะว่าปิดล็อคประตูเรียบร้อยหรือไม่ อุปกรณ์ภายในรถ อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยหรือไม่

 

พึงระลึกเสมอว่าเราทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฉะนั้นจงปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด สมกับที่ผู้อื่นให้ความไว้วางใจในการมอบชีวิตและทรัพย์สินให้เราดูแลรักษาป้องกัน