การฝึกอบรม
การอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC) ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ได้จัดให้มีการอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตครูฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยที่ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกัน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความพร้อมทางด้านบุคลากรครูฝึกอบรม และเพื่อดำเนินการตามนโยบายหลักของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมฝึกอบรม ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ พ.ศ. 2558